Buildwall-about us-1

نیم لوله های انتقال آب ( كانالت)

از دیگر محصولات این شرکت که به سرمایه گذاری زیاد از نظر نیروی متخصص و سرمایه ای می توان نام برد، ساخت نیم لوله های انتقال آب (كانالت) می باشد که تحولی عظیم از نظر کیفیت و کمیت در انتقال آب و جایگزین کانال های درجه ۳ و ۴ می باشد و گامی مؤثر و مفید جهت حل معضل آبرسانی در زمین های کشاورزی است.

همکاری با ما

مشارکت با شرکت ستون ساز جنوب

ما آماده هرگونه همکاری با سایر شرکت ها هستیم! ما می توانیم روابط بلندمدت و دوجانبه سودمند برقرار کنیم و به شرکای قابل اعتماد تبدیل شویم.

جستجو در سایت