پارکینگ طویل، میامی

توضیحات

این پروژه شاخص، یک برج 27 طبقه در مرکز شهر پورتلند، دارای پنج سطح پارکینگ زیرزمینی، دو سطح فضای خرده فروشی، و یک سینمای 10 صفحه‌ای است.

جزئیات پروژه

مشتری: بندر میامی
مکان: میامی، FL

تخصصهای بکار رفته

استفاده از مواد اکو
0%
تنوع طراحی
0%
ساعت کار اضافی
0%

جستجو در سایت